କାରଖାନା ଭ୍ରମଣ |

୧

ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପରିବହନ

ସମୁଦ୍ର ମାଲ ପରିବହନ: କଣ୍ଟେନର ସିପିଂ / ବଲ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ସିପିଂ |

ଜମି ପରିବହନ: ଟ୍ରେନ୍ ପରିବହନ / ପାତ୍ର ପରିବହନ / ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ପରିବହନ |

ଏୟାର ମାଲ ପରିବହନ: ନମୁନା ମେଲିଂ |

 • 6
 • 11
 • 5
 • 12
 • 8
 • ୧୦
 • 13
 • 7
 • 4
 • ୧
 • ୨
 • 3